Tìm đồ ăn đêm tiếng nhật giao tiếp

Hướng dẫn Tìm đồ ăn đêm tiếng nhật giao tiếp cụ thể các trường hợp xảy ra cho bạn

あまりにも遅い! ĐÓ LÀ QUÁ TRỄ!
   
メアリー、私と一緒に食べるものを手に入れたいですか? Mary, bạn muốn để có được một cái gì đó để ăn với tôi không?
OK。 いつ? ĐƯỢC. Khi nào?
10時に。 Vào lúc 10 giờ.
朝は10? 10 vào buổi sáng?
いいえ、夜間。 Không, vào ban đêm.
申し訳ありませんが、それは遅すぎます。 私は通常午後10時ごろ寝ます。 Xin lỗi, đó là quá muộn. Tôi thường đi ngủ khoảng 22:00.
OK、午後1時30分はどうですか? OK, làm thế nào về 1:30?
いいえ、それは早すぎます。 私はまだ仕事中です。 Không, đó là quá sớm. Tôi vẫn sẽ được làm việc sau đó.
午後5時? Làm thế nào về 5:00?
それはいいです。 Đó là tốt.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào