Giới thiệu bản thân bạn bè bằng tiếng nhật

Mẫu câu giới thiệu bản thân bạn bè bằng tiếng nhật giao tiếp cơ bản nâng cao được công ty xklđ chúng tôi thực hiện.

友人を紹介する GIỚI THIỆU BẠN BÈ
   
ロバート、これは私の友人のスミスです。 Robert, đây là bạn của tôi, bà Smith.
こんにちは、お会いできてよかったです。 Chào bạn, rất vui khi được gặp bạn.
私の方もお会いできてうれしいです。 Cũng hân hạnh được gặp bạn.
ミスター・スミス、あなたは仕事のために何をしていますか? Bà Smith, những gì bạn làm cho công việc?
私は医者だ。 Tôi là bác sĩ.
ああ。 あなたはどこで働いてますか? Oh. Bạn làm việc ở đâu?
ニューヨーク市のニューヨーク大学病院。 職業はなんですか? Bệnh viện Đại học New York ở thành phố New York. Bạn làm nghề gì?
私は先生です。 Tôi là một giáo viên.
あなたは何を教えていますか? Bạn dạy gi?
私は英語を教える。 Tôi dạy tiếng anh.
どこ? Ở đâu?
ニュージャージー州の高等学校で。 Tại một trường trung học tại New Jersey.
それはすばらしい。 あなたは何歳ですか? Đó là tốt đẹp. Bạn bao nhiêu tuổi?
私は32歳です。 Tôi 32.

>> Mẫu câu hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng nhật

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn