Giao tiếp bạn sẽ đi đâu bằng tiếng nhật

Khi bạn bắt taxi bạn sẽ Giao tiếp bạn sẽ đi đâu bằng giao tiếp tiếng nhật khi được tài xế hỏi anh chị sẽ đi đâu bạn trả lời như thế nào.

今ですか? DOANH NGHIỆP 
   
クリス、どこへ行くの? Chris, anh sẽ đi đâu?
私は店に行くよ。 私は何かを購入する必要があります。 Tôi đang đi đến cửa hàng. Tôi cần mua một cái gì đó.
本当に? 私も店に行く必要があります。 Có thật không? Tôi cần phải đi đến các cửa hàng quá.
あなたは私と一緒に来てくれませんか? Bạn co muôn đi vơi tôi không?
うん、一緒に行こう。 Vâng, chúng ta hãy đi cùng nhau.
あなたは今すぐに行きたいですか? Bạn có muốn đi ngay bây giờ hoặc sau này?
今。 Hiện nay.
何? Gì?
今より良いだろう。 Bây giờ sẽ là tốt hơn.
OK、行こう。 Được, đi thôi.
私たちは歩くべきでしょうか? Chúng ta có nên đi bộ?
いいえ、あまりにも遠すぎます。 ドライブしましょう。 Không, nó quá xa. Hãy lái xe.

>> Đặt món ăn bằng tiếng nhật

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn