Đơn hàng tuyển 03 nam sơn xây dựng tại Miyagi - NB

Con đường đến Nhật Bản làm việc ngày càng mở rộng cho tất cả chúng ta. Đặc biệt trong ngành xây dựng là điều cực kỳ thuận lợi hiện nay chính sách ưu tiên lao động xây dựng lấy đến độ tuổi 36 giúp cho nhiều người lao động thực hiện ước mơ đổi đời nền kinh tế gia đình.

Với đơn hàng tuyển 03 nam sơn xây dựng tại Miyagi - NB yêu cầu chăm chỉ, chiều cao 1m65 nặng 60kg trở nên là lợi thế. Lương cơ bản 14.6 man/tháng khoảng 29tr VNĐ chưa tính làm thêm..

Bạn còn chờ gì nữa nhấc máy nên ALO theo TEL / Zalo : 0973 981 661 được tư vấn.

Stt

liạng mục                                                                                                     Nội dung

1

Tên xí n}*hiệp tiềp nhận:

 

2

l)ịa đicni làm việc:

MIYAGI

3

Ngành nghề xin viza:

SƠN

4

Tên và nội (lung cv cụ the:

SON XÂY DỰNG

s

Diều kiện tuyến dụng:

Số TTS cần tuycn: 3 nam Nam         Nừ

Số lượng tham gia tuyến: 9 nam       〇 nừ

Nam                        Nừ

 

1.Độ tuổi

20-30 tuổi

2. Trình độ:

tồt nghiệp cắp 3 trớ lên

3. Tay nghe:

 

4. Yêu cầu khác

Thị lực: tồt

The lực: tồt

Thuận tay: phái                          trái

Hút thuốc: có                          không

Tinh timg hôn nhản:

Đà KH                       Chưa KH

5. Yêu cầu đục biệt:

Yêu cầu í' njỉ viẽn khóc mạnh, chăm chủ bict lắn}ỉ nghe, chịu đưực áp lụr・

6

Hình thức tuyển dụng:

Thi tay nghe - Phỏng vấn trực ticp

7

Tien lương cơ bàn:

139.00Oycn

8

Trợ cấp (lảo tạo tháng đầu

60.000 yen

9

Bão hicm xă hội. thân thé, háo hiếm thất nghiệp:

Theo luật pháp Nhật Ban quy định

10

Ngày dự kicn nhập cành :

sau từ 6 tháng sau TT

11

Thòi gian dự kiến thi tuỵến

9/2019

11

Ycu cầu phổi họp tlìực hiện (Các phòng/BỘ phận phái nắm rõ và chấp hành )

Stt

Công việc                          1 * hm h:;ね:"*1<ỉan 1                           Bộ phận chịu trách nhiệm

1

Cung càp Form ♦ Danh sách.

27/3//2019

Phông Tuycn dụng + CSKH

2

Cheek Form lien cử (test IQ + liểng

Nhậo.

27/3//2019

Phỏng Kiêm        ・ DN check trục tiểp

3

Gửi list vả Form cho đổi tác

 

Phòng PTTT

4

Kicm tra lại TTS tnrởc thi tuycn it nhíìt 03 ngày.

 

PTTT ♦- Kiẻm soảt + Dảo tạo 4 tuyẻn đụng

5

Kiêm Ini lại TTS trước thi tuyên it nhất 03 ngày.

 

Đảo tạo + Tuycn dụng + PTTT

 

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT CÁC ĐƠN HÀNG MỚI NĂM 2019 VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ

Phòng tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tại Hà Nội: Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tại TPHCM:  Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP. HCM, Việt Nam

Hotline: 0973 981 661 (Mr HẢI)

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Facebook, Zalo

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn