Đơn hàng giàn giáo cốt thép xây dựng tại Nagoya - Nhật Bản

Dành cho các bạn nam đang làm công việc xây dựng. Ưu tiên các bạn ở nông thôn cần tuyển 06 lao động nam cho 2 bạn làm giàn giáo, 02 bạn làm cốt thép, 02 bạn làm mộc xây dựng..Yêu cầu: biết tay về, biết sử dụng các máy móc xây dựng..Lương cơ bản 17 man/tháng.

Tel / Zalo: 0973 981 661 - Mr Hải

sit

Hạng mục

Nội dung

1

Ten xỉ nghiệp tiếp nhặn:

SEK1WA

2

Dịa điềm làm việc:

NAGOYA

3

NgAnli nghề xili V1Z41

XÂY DỤNG

4

Tên và nội dung cv cụ thể:

2 GIÀN GIÁO. 2 CÓT THẾP, 2 MỘC XÂY DỤNG

5

Diều kiện tuyến dụng:

Số TTS cần tuyển:........ 6................................ số lượng tham uia ruyền:............................................. 18...................................

Nam 0                         Nữ ロ         Nam E                    Nữ □

 

l.Độ lu&

22 〜32

2. Trình độ:

Tỏt nghiệp cổp 3 trở lẻn

3. Tay nghề:

có tay nghề về các ngành giàn giáo, côt thép・ mộc xây dựng

4. Yêu cầu khảc

Thj lực: tổt                                                                      Thể lực: tốt

Thuận uy: phai (3                      ưái      □                   Hút thuốc:         cỏ                                                      ロ klìông

Tình trạng hỏn nhân:        Đã KH       0                   Chưa KH          0

5. Yêu cẩu đặc biệt:

Là nhừiig rrs từng làm ngành có liên quan đến giàn giáo, cốt thép, mộc xây dựng đS vé nưỏc và có nguyện vọng quay lại lần 2. Tiếng Nhật ĩắL

6

Hình thức tuyển dụng:

Phòng vấn Irực tiếp

7

Tien lu ưng CO" bàn:

169,997 yên (thực lình 121.899 yên)

8

Trọ* cắp dào tạo tháng đàu

 

9

Bâo liỉềm Kồ hội, thân thế, bão hiêm thất nghiệp:

Theo luật pháp Nhịt Bản quy định

10

Ngày dự kiến nhập cảnb :

TI0/2019

11

Thời gian dự kicn thi tuyển

12/4IZ2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ

Phòng tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tại Hà Nội: Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tại TPHCM:  Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP. HCM, Việt Nam

Mr Hải: 0973 981 661 

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, Line, Viber

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn