Đơn hàng chế biến thủy sản
Đơn hàng chế biến thủy sản tỉnh Ishikawa Nhật Bản

Đơn hàng chế biến thủy sản tỉnh Ishikawa Nhật Bản

Đơn hàng chế biến thủy sản tỉnh Ishikawa Nhật Bản Thi tuyển Tháng 12/ 2016 Thời gian xuất cảng 4/2017. Số lượng cần tuyển 20 người.
Đơn hàng làm thủy sản tại nhật bản 03 năm

Đơn hàng làm thủy sản tại nhật bản 03 năm

Đơn hàng làm thủy sản tại nhật bản 03 năm Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 05/2017 Thời gian dự kiến thi tuyển :30/11//2016

0982.686.028