Chương IX. Quy định về việc làm

 
Trách nhiệm Lập và Trình
 
Điều 89. Người sử dụng lao người liên tục sử dụng từ mười lao động trở lên phải lập các quy tắc của việc làm vào các mục sau đây và nộp những quy tắc làm việc cho cơ quan hành chính. Trong trường hợp người sử dụng lao làm thay đổi các mục sau đây, thì sẽ được áp dụng:
 
(1) Các vấn đề liên quan đến thời gian mà tại đó bắt đầu làm việc và lúc đó công việc kết thúc, thời gian nghỉ ngơi, ngày nghỉ, lá, và các vấn đề liên quan đến sự thay đổi trong sự thay đổi khi các công nhân đang làm việc trong hai hoặc nhiều ca.
(2) Các vấn đề liên quan đến các phương pháp xác định, tính toán và trả lương (không kể tiền lương đặc biệt và tương đương; sau đây trong mục này trình độ chuyên môn cũng được áp dụng); ngày đóng tài khoản tiền lương và trả tiền công; và tăng lương
(3) Các vấn đề liên quan đến hưu trí
(3-2) Trong trường hợp có những quy định về trợ cấp hưu trí, các vấn đề liên quan đến phạm vi của người lao động được bảo hiểm; phương pháp xác định, tính toán và thanh toán trợ cấp hưu trí; và ngày chi trả trợ cấp hưu trí
(4) Trong trường hợp có những quy định về tiền lương phi thường và (trợ cấp hưu trí, nhưng không bao gồm) như thế và / hoặc tăng số tiền lương tối thiểu, các vấn đề liên quan đến các hạng mục
(5) Trong trường hợp có những quy định cho người lao động có gấu chi phí thức ăn, vật tư cho công việc, và các chi phí khác như vậy, các vấn đề liên quan đến các hạng mục
(6) Trong trường hợp có những quy định liên quan đến an toàn và sức khỏe, các vấn đề liên quan đến các hạng mục
(7) Trong trường hợp có những quy định liên quan đến đào tạo nghề, các vấn đề liên quan đến mặt hàng đó
(8) Trong trường hợp có những quy định liên quan đến bồi thường tai nạn và / hoặc hỗ trợ cho thương tích hay bệnh tật bên ngoài quá trình làm việc, các vấn đề liên quan đến các hạng mục
(9) Trong trường hợp có những quy định liên quan đến khen thưởng và / hoặc biện pháp trừng phạt, các vấn đề liên quan đến loại và giới hạn
(10) Trong trường hợp có những quy định áp dụng đối với tất cả người lao động tại nơi làm việc trong câu hỏi về các vấn đề khác hơn so với những người có trong các mục trước đó, các vấn đề liên quan đến các mặt hàng khác như
2. Khi sử dụng lao động xét thấy cần thiết, sử dụng lao động có thể thiết lập các quy định riêng biệt tương ứng liên quan đến tiền lương (trừ trợ cấp hưu trí), trợ cấp hưu trí, an toàn và sức khỏe, hoặc bồi thường tai nạn và / hoặc hỗ trợ cho thương tích hay bệnh tật bên ngoài quá trình làm việc.
 
Thủ tục Vẽ Up
 
Điều 90. Khi xây dựng hoặc thay đổi các quy tắc làm việc, sử dụng lao động phải hỏi ý kiến ​​của một trong hai công đoàn của đa số người lao động được tổ chức tại nơi làm việc có liên quan nơi như một đoàn tồn tại hoặc một người đại diện cho đa số công nhân nơi không có tổ chức công đoàn như vậy tồn tại.
 
2. Khi nộp các quy tắc của việc làm phù hợp với các quy định của khoản 1 của Điều trên, người sử dụng lao đính kèm tài liệu đưa ra các ý kiến ​​đề cập đến ở đoạn trên.
 
Hạn chế về Quy định xử phạt
 
Điều 91. Trong trường hợp các quy tắc của việc cung cấp cho giảm tiền lương như một xử phạt với một nhân viên, số lượng giảm cho một dịp duy nhất không được vượt quá 50 phần trăm mức lương trung bình hàng ngày, và cũng là tổng số tiền giảm thì không vượt quá 10 phần trăm của tổng số tiền lương cho một kỳ lương duy nhất.
 
Mối quan hệ với luật, pháp lệnh và các Hiệp định tập thể
 
Điều 92. Các quy tắc làm việc thì không vi phạm bất kỳ luật, pháp lệnh hoặc thoả thuận tập thể áp dụng cho các nơi làm việc có liên quan.
 
2. Cơ quan hành chính có thể yêu cầu sửa đổi các quy tắc của việc làm đó xung đột với các luật, pháp lệnh hoặc thoả ước tập thể.
 
Hiệu lực
 
Điều 93. Hợp đồng lao động trong đó quy định các điều kiện làm việc kém hơn so với các tiêu chuẩn theo các quy tắc của việc thành lập đều không hợp lệ đối với các phần như vậy. Trong trường hợp này một phần đã trở thành không hợp lệ sẽ bị chi phối bởi các tiêu chuẩn được thiết lập bởi các quy tắc của việc làm.
 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ

Phòng tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tại Hà Nội: Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tại TPHCM:  Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP. HCM, Việt Nam

Mr Hải: 0973 981 661 

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, Line, Viber

Emailvanhaixkld@gmail.com

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn