Chương III. Tiền lương

 
Thanh toán tiền lương
 
Điều 24. Tiền lương phải được trả bằng tiền mặt và đầy đủ trực tiếp cho người lao động; Tuy nhiên, đó là thanh toán khác không bằng tiền mặt có thể được phép trong các trường hợp được quy định khác của pháp luật hoặc pháp lệnh hoặc thoả ước tập thể hoặc trong trường hợp một phương pháp đáng tin cậy của thanh toán tiền lương theo quy định của Pháp lệnh được quy định; và trích một phần từ tiền lương có thể được phép trong các trường hợp được quy định khác của pháp luật hoặc pháp lệnh hoặc trong trường hợp có văn bản thỏa thuận với công đoàn của đa số người lao động được tổ chức tại nơi làm việc, nơi một liên minh như vậy tồn tại, hoặc với một người đại diện cho đa số công nhân, nơi không có công đoàn như vậy tồn tại.
 
2. Tiền lương phải được trả ít nhất mỗi tháng một lần vào một ngày nhất định. Tuy nhiên, điều này không áp dụng đối với tiền công phi thường, tiền thưởng, và như thế sẽ được xác định bởi Pháp lệnh.
 
Thanh toán khẩn cấp
 
Điều 25. Trong trường hợp một công nhân yêu cầu thanh toán tiền lương để trang trải chi phí cho trường hợp khẩn cấp khi sinh con, bệnh tật, tai nạn, hoặc trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp lệnh, sử dụng lao động phải trả tiền công trước ngày bình thường để thanh toán tích lũy.
 
Phụ cấp cho Đình chỉ kinh doanh
 
Điều 26. Trong trường hợp đình chỉ kinh doanh vì những lý do liên quan đến việc sử dụng lao động, người sử dụng lao chi trả trợ cấp tối thiểu bằng 60 phần trăm mức lương trung bình của người lao động cho mỗi nhân viên có liên quan trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.
 
Thanh toán đảm bảo hệ thống làm việc Dưới mảnh
 
Điều 27. Đối với người lao động làm việc theo một hệ thống làm việc khoán hoặc hệ thống cung cấp khác, các dụng lao động phải đảm bảo một số tiền cố định của tiền lương tương ứng với giờ làm việc.
 
Tiền lương tối thiểu
 
Điều 28. Tiêu chuẩn tối thiểu về tiền lương phải phù hợp với quy định của Luật Tiền lương tối thiểu .

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ

Phòng tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tại Hà Nội: Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tại TPHCM:  Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP. HCM, Việt Nam

Mr Hải: 0973 981 661 

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, Line, Viber

Emailvanhaixkld@gmail.com

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn