Câu giao tiếp đi du lịch tiếng nhật

Bạn muốn đi du lịch hãy tham khảo mẫu Câu giao tiếp đi du lịch tiếng nhật để thuận tiện hơn, giao tiếp tự tin hơn cho mình

カナダへのバケーション HÈ ĐẾN CANADA
   
今日の日付は何ですか? Hôm nay là ngày mấy?
7月5日です。 Đó là ngày 05 tháng 7.
あなたはいつ休暇を過ごしますか? Khi nào bạn sẽ đi nghỉ?
私は日曜日に出発します。 私たちはカナダに行くつもりです。 Tôi đi vào ngày chủ nhật. Chúng tôi đang đi đến Canada.
本当に? 明後日ですか? それは間もなくです。 Có thật không? Ngày kia? Điều đó rất sớm.
うん、私は知っている。 Vâng, tôi biết.
どのくらいそこにとどまるのですか? Bao lâu thì bạn sẽ ở lại đó?
約2週間。 Khoảng 2 tuần.
いつ帰ってくるの? Khi nào bạn về?
私は17日に戻ってきます。 Tôi sẽ trở lại vào ngày 17.
よかった。 良い旅を。 Ổn thỏa. Có một chuyến đi tốt đẹp.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn