hoang-hung-xkld-nhat

Các câu giao tiếp thường gặp trong tiếng nhật

Các câu giao tiếp thường gặp trong tiếng nhật Bạn học ở đâu? Tôi đã học được ở trường đại học. Là vợ của bạn với bạn?
 
よくある質問 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
   
ブライアン、あなたは英語を話す方法を知っていますか? Brian, bạn có biết làm thế nào để nói tiếng Anh?
はい。 Vâng.
あなたはどこで学びましたか? Bạn học ở đâu?
私は大学で学んだ。 Tôi đã học được ở trường đại học.
あなたは本当にうまく話す。 Bạn nói chuyện thực sự tốt.
ありがとうございました。 Cảm ơn bạn.
あなたはどのくらいアメリカにいましたか? Bao lâu bạn có được ở Mỹ?
3週間。 3 tuần.
あなたの妻はあなたですか? Là vợ của bạn với bạn?
はい、彼女は昨日ここに来ました。 Có, cô ấy mới đến đây ngày hôm qua.
前にカリフォルニアに行ったことがありますか? Bạn đã từng đến California trước?
いいえ、私は決してそこにいませんでした。 Không, tôi chưa bao giờ có.
あなたはラスベガスに行ったことがありますか? Bạn đã từng đến Las Vegas?
はい。 私は出張で一度そこに行きました。 Vâng. Tôi đến đó một lần trên một chuyến đi kinh doanh.

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online24
Tổng xem937554